Kwestionariusz oceny szkoleń

1 – bardzo źle
6 – Bardzo dobrze

0 – w ogóle nie polecę
10 – polecę z pewnością

  • Drukuj