-

Ocena personalna

Ocena personalnaGrupa Konsultacyjna jest specjalistyczną firmą doradczą wspierającą zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie m.in. rekrutacji, szkolenia i oceny personelu. Proponujemy Państwu nowatorski produkt

coachingu interpersonalnego stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie naszych dotychczasowych Klientów.

Usługa ta jest ukierunkowana na potrzeby firm, w których zdolności i umiejętności osobiste personelu mają kluczowe znaczenie dla osiąganych celów firmy.

Cały proces oceny i wsparcia personelu składa się z kilku elementów powiązanych w jeden ciąg:

 • badanie personelu narzędziami wykreślającymi najważniejsze umiejętności potrzebne na danym stanowisku pracy,
 • rozmowa zwrotna coachingowa z badanym pracownikiem
 • odnosząca się do jego zadań w pracy i wskazująca słabe i silne strony oraz możliwości jakie drzemią w osobie,
 • rozmowa zwrotna oceniająca potencjał pracownika przeprowadzona z jego bezpośrednim przełożonym / innymi przełożonymi oraz wskazania co do sposobu zarządzania dana osobą,
 • raport pisemny profilu pracownika.

Zaletą takiego działanie są:

 • dostrzegana przez pracownika bezstronność w ocenie a więc jego obiektywność,
 • omawianie każdego wyniku poprzez pryzmat stanowiska zajmowanego przez daną osobę a nie poprzez normy populacyjne /ten sam wynik może mieć różną interpretację na różnych stanowiskach/,
 • dodatkowe, „świeże” spojrzenie z zewnątrz na zatrudniony personel,
 • dostarczanie personelowi zarządzającemu dokładnych wskazań dotyczących poszczególnych osób,
 • możliwość porównywania pomiędzy sobą poszczególnych osób i ich wyników,
 • rozbudowanie samoświadomości osób badanych prowadzące do korekty zachowań niewłaściwych i wzmacniania zachowań pożądanych przez organizację w której się znajduje.

Dysponujemy narzędziami w postaci testów psychologicznych – dedykowanym doradztwu zawodowemu i ocenie personelu, normalizowanym i standaryzowanym w warunkach polskich. Posiadany przez nas zasób tego rodzaju testów wyczerpuje całkowicie pulę dostępnych takich narzędzi na rynku polskim.

Druga grupą narzędzi jakimi się posługujemy jest Thomas International Management System i jego narzędzia pochodne. Jesteśmy jedyną firmę doradczą w województwie podlaskim posiadająca licencję na komercyjne używanie tego narzędzia.

Używając powyższych narzędzi jesteśmy w stanie odpowiedzieć na niemal każde pytanie dotyczące zachowania osoby w środowisku pracy.

Nasz adres

"Grupa Konsultacyjna"
Marek Masalski
ul. gen. Wł. Andersa 38, IV piętro
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.grupakonsultacyjna.pl
www.pracatobie.pl
biuro@grupakonsultacyjna.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Grupa Konsultacyjna 2024 | Template by Joomla Templates

Przejdź do góry